Diemen-Lelystad-Ens
Delen via:   

Aan de versterking van de verbinding Diemen-Lelystad-Ens wordt door meerdere partijen samengewerkt. Een omschrijving van de partijen vindt u hieronder.

TenneT

TenneT is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, inclusief de verbinding tussen de hoogspanningstations Diemen, Lelystad en Ens. Deze verbinding moet in de toekomst meer elektriciteit kunnen transporteren om de sterk fluctuerende transportbehoefte voor duurzame energie aan te kunnen. TenneT bestudeert momenteel welke werkwijzen en technieken daarvoor het best kunnen worden ingezet. Bekijk ook het TenneT-filmpje Zeker van energie.

Belanghebbenden

TenneT houdt zowel in de planfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo worden onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uitgebouwd en geïnvesteerd in een krachtig en duurzaam Nederland.