Meer duurzame energie vraagt meer transportcapaciteit
Delen via:   

Voor een toekomstvaste betrouwbare elektriciteitsvoorziening is het nodig dat de hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad en verder naar Ens meer elektriciteit kan transporteren. Uitgangspunt is om géén nieuwe verbinding te bouwen, maar de bestaande verbinding beter te benutten.

Duurzame, betrouwbare energievoorziening

De groei van duurzame energie vraagt extra transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. Aan de Zeeuwse en Hollandse kust komen windparken op zee en die opgewekte stroom moet naar het oosten en noorden kunnen worden getransporteerd. Waait het hard op de Wadden en in Noord-Duitsland, dan wordt daar zo veel elektriciteit geproduceerd dat die naar het zuiden moet kunnen worden getransporteerd; voor een belangrijk deel via de verbinding Diemen – Lelystad – Ens.

Geen nieuwe verbinding

Enkele jaren geleden is naast de bestaande verbinding tussen Diemen en Ens een extra verbinding gepland. Deze bleek niet meer nodig, omdat geplande gas- en kolencentrales niet werden gebouwd of minder produceren. Om de grote fluctuaties in de transportbehoefte voor duurzame energie aan te kunnen is er weliswaar nog steeds extra transportcapaciteit nodig, maar die kunnen we realiseren door de capaciteit van de bestaande verbinding uit te breiden. Of, in andere woorden, door de huidige verbinding beter te benutten.