Veldonderzoek bij hoogspanningsmasten
Delen via:   

12 / 11 / 2015

De komende maanden doet Antea veldonderzoeken bij de hoogspanningsmasten van TenneT op de 380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad. Daarvoor maakt ze gebruik van sondeertrucks (foto) met meetapparatuur. 

TenneT laat de mastlocaties onderzoeken op o.a. bodem, water, milieu en archeologie. Dat doet TenneT omdat ze de 380 kV-verbinding van Diemen naar Lelystad (en naar Ens) geschikt wil maken voor toekomstig transport van vooral duurzame stroom. Productie van wind en zonnestroom kent grotere pieken en dalen dan productie in conventionele (kolen en gas) centrales. Dat stelt ook andere eisen aan het hoogspanningsnet. 
TenneT doet nu studie naar hoe ze de verbinding tussen Diemen en Lelystad met zo weinig mogelijk aanpassingen, op een slimme en veilige manier, hiervoor geschikt kan maken. De resultaten van het veldonderzoek zullen bij die studie worden gebruikt.  TenneT verwacht de studie rond de zomer van 2016 af te ronden.