Er was enkele jaren geleden een extra verbinding gepland tussen Diemen en Lelystad. Hoe zit het daarmee?

Dat klopt. Die extra verbinding naast de bestaande verbinding was gepland, maar bleek niet meer nodig, omdat geplande gas- en kolencentrales niet werden gebouwd of minder produceren. Toch groeit de vraag naar transport van elektriciteit, met name door de groei van het aantal windparken: energie die daar wordt opgewekt, moet naar andere delen van het land kunnen worden getransporteerd. Om daaraan te voldoen, is in deze situatie geen extra verbinding nodig maar moet de bestaande verbinding wel beter worden benut door de capaciteit te vergroten.