Welke verbindingen zijn er nog meer in Nederland?

Informatie over het hoogspanningsnet en werkzaamheden aan dat net vindt u op de website van TenneT.