Transport van meer elektriciteit tussen Diemen, Lelystad en Ens
Delen via:   

Voor een toekomstvaste, betrouwbare elektriciteitsvoorziening moet de verbinding tussen de hoogspanningstations Diemen, Lelystad en Ens meer elektriciteit kunnen transporteren, vooral om de sterk fluctuerende transportbehoefte voor duurzame energie aan te kunnen. TenneT doet op dit moment een studie naar innovatieve, betrouwbare technieken en methoden daarvoor, met korte bouwtijden en zo min mogelijk impact op de omgeving. De studie richt zich op innovaties bij de masten, het gebruik van geleiders en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. De uitkomsten van de studie zijn naar verwachting beschikbaar in de zomer van 2016.

Drie onderdelen

TenneT verdeelt de aanpassing van het hoogspanningstraject Diemen-Lelystad-Ens in drie onderdelen:

  1. Het traject Diemen-Lelystad
  2. Het traject Lelystad-Ens
  3. Up-to-date maken van de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens.

Deze indeling is van belang bij de planning van de werkzaamheden. Zo zal TenneT beginnen met de werkzaamheden op de stations. Daarna volgt het traject Lelystad-Ens en tot slot het traject Diemen-Lelystad. Kijk op de pagina Planning voor de meest recente informatie.

Voorbereiding volop in gang

Op dit moment werkt TenneT aan voorbereidende werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van de uitkomsten van de bovengenoemde studie, zoals veld- en bodemonderzoek. Door die voorbereidingen nu al te treffen, kan TenneT zo snel mogelijk starten met aanpassing van de verbinding zodra de studie-uitkomsten bekend zijn. Het vergroten van de capaciteit van deze verbinding is namelijk noodzakelijk en urgent.