Voorbereidende werkzaamheden
Delen via:   

Ter voorbereiding van de capaciteitsverbetering voert TenneT onderzoeken uit, onder meer naar de draagkracht van de grond, grondwaterstanden, bodem en archeologie. De verkregen informatie is bedoeld om verstoringen te minimaliseren en het land na de werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat te kunnen herstellen. De informatie is ook van belang voor de studie naar de te nemen maatregelen en later voor uitvoering van de werkzaamheden. De voorbereidende onderzoeken voor het traject Lelystad-Ens zijn al gereed; voor het traject Diemen-Lelystad worden ze op dit moment verricht.

Bureaustudie en veldonderzoeken

De onderzoeken bestaan uit diverse bureaustudies en veldonderzoeken. In een bureaustudie worden alle al bekende gegevens verzameld en geanalyseerd. De veldonderzoekenbestaan uit; handmatig bodemonderzoek, landmeetkundige opname, handmatige en machinale sonderingen.

Sonderen is het bepalen van het draagvermogen van de grond een staaf in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten. Daarvoor wordt een sondeertruck ingezet die is voorzien van speciale apparatuur. Voor de bureaustudies en veldonderzoeken schakelt TenneT gespecialiseerde bedrijven in.

Omgevingsbewust

De veldonderzoeken zijn afgestemd met de grondeigenaar/-gebruiker en de gemeente. TenneT streeft ernaar om eventuele hinder en overlast tot een minimum te beperken.