Verbinding Diemen-Lelystad-Ens
Delen via:   

De aanpassingen voor extra transportcapaciteit van de hoogspanningsverbinding Diemen-Lelystad-Ens vinden plaats aan het bestaande tracé, dat 72 kilometer lang is en werd aangelegd in de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. Er worden geen nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd en er wordt geen nieuw tracé aangelegd. Ook de hoogspanningsstations worden niet opnieuw gebouwd, wel technisch verbeterd.

TenneT verdeelt de aanpassing van het traject in drie onderdelen:

  1. Het traject Diemen-Lelystad
  2. Het traject Lelystad-Ens
  3. Up-to-date maken van de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens

Deze indeling is van belang bij de planning van de werkzaamheden. Zo zal TenneT beginnen met de werkzaamheden op de stations. Daarna volgt het traject Lelystad-Ens en tot slot het traject Diemen-Lelystad. Kijk op de pagina Planning voor de meest recente informatie.  

Voor de netkaart van heel Nederland zie: